Aktualności

Konkurs fotograficzny pt. „Piękno przyrody”
04.10.2022
konkurs-fotograficzny-pt-piekno-przyrody

Nadleśnictwo Krzyż oraz Stowarzyszenie Fotograficzne Sarenka  serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Piękno przyrody”.


 

Regulamin konkursu fotograficznego: „Piękno przyrody”

 

1.    Organizator konkursu

Nadleśnictwo Krzyż oraz Stowarzyszenie Fotograficzne „Sarenka”

2.    Cele konkursu

Uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.

3.    Temat konkursu

Temat konkursu brzmi: „Piękno przyrody” Jesień jest czasem, kiedy przyroda przygotowuje się do zimy i można zaobserwować cuda fauny i flory oraz piękne miejsca i kolory w naszym otoczeniu. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odnalezienia takich skarbów. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe krajobrazy lub faunę i florę.

4.    Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod warunkiem dostarczenia skanu oświadczenia o zgodzie opiekunów prawnych na udział w Konkursie (patrz: załącznik).

W Konkursie nie mogą brać udziału:

- Jurorzy oraz członkowie ich rodzin.

5.    Zdjęcia - wymagania, dane uczestnika

- Uczestnik konkursu może przedstawić max. 5 zdjęć w formacie jpg., wykonanych na terenie Polski.

- Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: sarenka.konkurs@gmail.com do 30 października 2022 roku.

- Zdjęcia powinny przedstawiać wyłącznie dziką przyrodę, uwiecznioną na wolności, w stanie dzikim rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, naturalne elementy przyrody nieożywionej.  Prosimy  o  nie  nadsyłanie  zdjęć  przedstawiających  zwierzęta  domowe, hodowlane, zwierzęta sfotografowane w ZOO, w ośrodkach rehabilitacyjnych, trzymane w niewoli, jak również rośliny uprawiane przez człowieka (w ogrodach, parkach itp.). Fotografie nie mogą przedstawiać wytworów rąk ludzkich, domów, słupów, dróg, itp.

- Zdjęcia  nie  mogą  zawierać  naniesionego  znaku  wodnego,  podpisu  autora  lub  innych podobnych elementów

 - W mailu ze zdjęciami powinny znaleźć się imię , nazwisko, adres zamieszkania i szkoły, do której uczęszcza uczestnik, wiek, skan podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego / rodzica, jeśli uczestnik jest niepełnoletni, oraz karta zgłoszeniowa - załącznik nr 1.

6.    Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niezachowanie warunków regulaminu.

7.    Kategorie wieku

Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie szkół ponadpodstawowych

8.    Nagrody:

W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani dyplomami i cennymi nagrodami rzeczowymi, przewidujemy także po 3 wyróżnienia w każdej kategorii.

Spośród przewidzianych nagród można wyróżnić m.in. lustrzanki cyfrowe, laptopy, smartwatche.

 

 

 

 Terminarz

- 12 wrzesień 2022r.-ogłoszenie konkursu

- 30 październik 2022r.-termin nadsyłania prac

- 2-7 listopad 2022 roku – obrady jury konkursu

- do 9 listopad 2022 roku – poinformowanie laureatów i wyróżnionych o terminie wręczenie nagród i ogłoszeniu oficjalnych wyników.

uroczyste wręczenie nagród – 15 listopad 2022 rok

 

9.    Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

10.         We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury. Jury powołuje Organizator.

11.          Prawa do zdjęć i uprawnienia Organizatora

Organizator ma prawo do:

- Nieodpłatnego zamieszczenia zgłoszonych zdjęć na stronie internetowej oraz na profilach Organizatorów w serwisach społecznościowych, jak również na wszelkich innych nośnikach w tym relacjach video oraz w postaci druku.

- Nieodpłatnego wykorzystania zgłoszonych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji w celach statutowych SFS oraz zgodnych z Ustawą o Lasach Państwowych, a w szczególności do popularyzacji konkursu w latach następnych.

- Weryfikacji zgodności danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu z danymi osoby odbierającej nagrodę.

- Przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu, oraz w celach promocji Organizatora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych. Wysłanie zdjęć na konkurs nie oznacza przekazywania na rzecz Organizatora jakichkolwiek majątkowych praw autorskich autorów zdjęć. Zdjęcia, które zostały nadesłane będą przechowywane w cyfrowym archiwum Organizatora.

12.         Prawa autorskie i majątkowe

Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest autorem/autorką załączonych prac. Posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do dysponowania zgłoszonymi zdjęciami. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 


ODWIEDŹ RÓWNIEŻ

motto

„Każda ścieżka, nawet najniepozorniejsza,
wyprowadza na szeroki świat.”
Antoni Fiedler do syna Arkadego
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem